Bezpečnostní pokyny

Po vyčerpání hasicí látky se sprej neplní a není tedy určen k opětovnému naplnění.

Nádobka je pod stálým tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nepropichujte a nevhazujte do ohně, a to ani po spotřebování obsahu. Vyhněte se záměrnému kontaktu s očima a kůží. Použitím spreje nevznikají rizika, která by vyžadovala zvláštní opatření. V případě zasažení opláchněte postižená místa vodou, oči opakovaně vyplachujte po dobu až 15 minut proudem vlažné vody. Kontaktní čočky vyjmout. Jestliže dojde k požití vypijte 1–2 sklenice vody, nevyvolávejte zvracení (nebezpečí udušení). Dojde-li k vdechnutí většího množství látky vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud přetrvává podráždění nebo jiné zdravotní potíže vyhledejte lékaře.
Přípravek není nebezpečný pro životní prostředí.
Nenahrazuje hasicí přístroj podle ČSN EN-3.
Díky propracovanému marketingu, širokému portfoliu nabízených produktů renomovaných výrobců a přijatelným cenám jsme schopni nabízet své produkty nejen specializovaným velkoobchodům, ale i v jiných prodejních kanálech, které jsou otevřené široké veřejnosti.

StopFire

Hasicí spreje stopfire

Společnost SAFE HOME europe je zástupcem a distributorem UTC Frie & Security a United Fire & Security pro Českou a Slovenskou republiku.

1000ml-safe

Hasicí sprej SAFE 1000

Obsluha hasicího spreje SAFE 750 a SAFE 1000 spočívá v odjištění spreje stisknutím červené...

500ml-safe

Hasicí sprej SAFE 500

Obsluha hasicího spreje SAFE 500 spočívá v sejmutí vrchního víčka, v rychlém přiblížení k ohni,...

750ml-safe

Hasicí sprej SAFE 750

Obsluha hasicího spreje SAFE 750 a SAFE 1000 spočívá v odjištění spreje stisknutím červené...

Kontakty

V případě jakýchkoliv dotazů pište

info@stopfires.eu