online nakup

vyuziti 1

V Slovenskej a Českej republike umiera pri požiaroch každým rokom okolo 120 osôb a ďalšie stovky ľudí sú zranené.

Požiare v domácnostiach sú často spôsobené nehodami v kuchyniach, fajčením, neopatrnosťou, nedbalosťou alebo závadami na elektrických zariadeniach. K podobným udalostiam tiež veľmi často dochádza na pracoviskách v zamestnaní alebo na cestách. Vo väčšine prípadov vedú následky ku škodám na majetku, zraneniam alebo majú tragické následky.

Sami môžete zvýšiť svoju bezpečnosť napríklad vo vašej domácnosti a znížiť potenciálne riziko požiaru, ak inštalujete hlásiče požiaru a na kritické miesta umiestnite hasiace spreje značky SAFE.

Hasiace spreje SAFE sú primárne určené na hasenie začínajúcich požiarov v bytoch, kuchyniach, garážach, automobiloch, kanceláriách, chatách, kempoch alebo pri grilovaní. Majú kompaktnú veľkosť, malú hmotnosť a máte ich vždy po ruke.

Pohotoví a maximálne účinní pomocníci pre okamžitú likvidáciu požiaru, ktorí pomáhajú znižovať riziko škôd na majetku, zranení a predovšetkým strát na ľudských životoch spôsobených požiarom.

Hasiace spreje SAFE sú ideálnym riešením pre ochranu pred akýmkoľvek začínajúcim požiarom:

V DIELŇACH

Možná príčina požiaru:

Porucha el. rozvodov a spotrebičov, nedbalosť či neopatrnosť pri brúsení, zváraní, manipulácii s otvoreným ohňom.

NA LODIACH A KARAVANOCH

Možná príčina požiaru:

Porucha motora, porucha el. rozvodov a spotrebičov, nedbalosť pri varení, porucha spotrebičov určených na vykurovanie atď.

POČAS VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT

Možná príčina požiaru:

Nedbalosť či neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, pyrotechnikou alebo pri grilovaní, porucha elektrických zariadení atď.

VO VOZIDLE ALEBO GARÁŽI

Možná príčina požiaru:

Dopravná nehoda, porucha motora, porucha el. rozvodov a spotrebičov, nedbalosť či neopatrnosť pri nakladaní s horľavými látkami (pohonné hmoty, farby, laky) atď.

V DOMÁCNOSTIACH

Možná príčina požiaru:

Porucha el. rozvodov a spotrebičov, nedbalosť pri varení, vznietenie olejov a tukov na panviciach alebo vo fritézach, horiace sviečky alebo tabakové výrobky, nedbalosť pri kúrení, zamurovaný trám v komíne atď.