online nakup

Prečo si vybrať hasiaci sprej SAFE?

Hasiace spreje značky SAFE modelového radu 500, 750 a 1000 sú výsledkom spolupráce s odborníkmi a profesionálnymi hasičmi. Zámerom pre uvedenie na trh nebolo ponúknuť súčasným zákazníkom výrobok nízkej kvality a ceny, ale produkt reagujúci na potreby prvopočiatočného požiarneho zásahu s vysokou účinnosťou a univerzálnym aplikovateľným hasivom na úrovni dvojkilového hasiaceho prístroja protipožiarnej triedy 8A / 34B.

vyjimecne vlastnostiPoužité hasivo je výsledkom nových technológií a bolo navrhnuté špeciálne pre hasenie a likvidáciu začínajúcich požiarov základných tried A, B, F a E do 1000 V. Hasivo je na základe platnej licencie navrhnuté a vyrábané v EÚ iba pre hasiace spreje značky SAFE.

Osahuje vyššie množstvo koncentrátu a robí tak z hasiacich sprejov SAFE univerzálny a viacúčelový hasiaci prostriedok s vysokou účinnosťou pri nízkej spotrebe, ktorý svojou charakteristikou a zložením prekračuje vlastnosti štandardne dodávaných hasiacich sprejov, bežne dostupných na našom trhu.

ŠIROKÝ ROZSAH POUŽITIA

S hasiacimi sprejmi SAFE netreba premýšľať nad tým, či je aplikované hasivo k likvidácii požiaru vhodné. Špeciálna ekologická hasiaca látka s aktívnymi zložkami zabezpečuje široký rozsah použitia a bezpečné hasenie požiarov pevných aj kvapalných látok, tukov a olejov.

Upravený prúd hasiaceho prostriedku zvyšuje samotný výkon hasiacej látky, keď sa za rozprašovačom mení v jemný penový aerosól absorbujúci veľké množstvo energie horenia.

ZABRÁNENIE OPÄTOVNÉMU VZPLANUTIU

Po použití vytvorí hasiaca látka film s modifikovanými chemickými účinkami ochladzovania miesta požiaru zabraňujúci opätovnému vzplanutiu.

NEPOŠKODÍ

Hasivo po použití nezanecháva, na rozdiel od iných prostriedkov hasenia, menšie (fľaky, škvrny, ...) alebo väčšie sekundárne poškodenia na nezasiahnutých miestach.

MOŽNOSŤ VIACNÁSOBNÉHO POUŽITIA

Náplň je pod stálym tlakom a sprej preto funguje ihneď po prvom stlačení rozprašovača. Podľa potreby možno hasenie ľubovoľne prerušovať. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia až do úplného vyčerpania hasiaceho prostriedku.

VEĽKÝ ROZSAH TEPLÔT PRE SKLADOVANIE

Prednosťou hasiaceho prostriedku je jeho možnosť skladovania za širokého rozsahu teplôt od - 20 ° C do + 50 ° C.

Hasiaci sprej SAFE je vo svojej kategórii účinnosti a výkonu jediný mrazuvzdorný hasiaci sprej, ktorý nepodlieha výkyvom teplôt. Môže byť napríklad po celý rok skladovaný vo vnútri vozidla a možno ním ako jediným nahradiť kilový alebo dvojkilový práškový hasiaci prístroj.

Málokto má doma či vo svojom vozidle klasický hasiaci prístroj. Či už z dôvodu nutnosti pravidelných revízií, hmotnosti, alebo neznalosti spojenej s jeho použitím.

JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA

Hasiaci sprej SAFE disponuje kompaktnými rozmermi a malou hmotnosťou. To znamená že každý je schopný ho okamžite použiť (rovnako ako bežný sprej) a ovládať ho bez problémov môže dieťa aj senior. Sprej je vždy po ruke a pripravený na okamžitú likvidáciu požiaru už v jeho zárodku.