online nakup

SAFE 500 1000 750

Hasiace spreje SAFE sú primárne určené na hasenie začínajúcich požiarov, pričom úspešnosť prvopočiatočného požiarneho zásahu predpokladá trvalé umiestnenie hasiaceho spreju v blízkosti miesta s nebezpečenstvom vzniku požiaru, aby zásah mohol byť uskutočnený čo najrýchlejšie a do niekoľkých málo sekúnd od vzniku požiaru. Pre rýchlejšie zistenie začínajúcich požiarov odporúčame inštaláciu hlásičov požiaru, ktoré zabezpečia jeho včasnú detekciu.

V motorových vozidlách a prepravných prostriedkoch doporučujeme umiestnenie hasiaceho spreju v dosahu vodiča, najlepšie v priehradke pri mieste spolujazdca. Nenechávajte vo vozidlách hasiace spreje voľne ložené.

Hasiaci sprej držte vo zvislej polohe. Oheň je vhodné hasiť zo vzdialenosti cca 1 m, s hľadiska maximálneho využitia tlaku prúdu hasiacej látky.
Podľa potreby a situácie možno hasenie prerušovať uvoľnením rozprašovača. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia (až do vyčerpania hasiacej látky).