online nakup

Hasiaci sprej SAFE 750

Obsluha hasiaceho spreja SAFE 750 a SAFE 1000 spočíva v odistení spreja stlačením červenej bezpečnostnej poistky, v rýchlom priblížení k ohňu, namierení rozprašovača na ohnisko požiaru a v uvedení spreja do činnosti stlačením zelenej spúšte na hlavici hasiaceho spreja.

Hasiaci sprej držte vo zvislej polohe. Oheň je vhodné hasiť zo vzdialenosti cca 1 m, z hľadiska maximálneho využitia tlaku prúdu hasiacej látky. Podľa potreby a situácie možno hasenie prerušovať uvoľnením rozprašovača. Sprej zostáva funkčný aj v prípade viacnásobného použitia (až do vyčerpania hasiacej látky).

list cz     datalist

Technická špecifikácia

Je určený na hasenie požiarov triedy A, B, F a E

Hasiaca schopnosť trieda požiaru:
A - Požiare pevných horľavých látok (napríklad: drevo, papier, slama, uhlie, guma, textil, plast a pod.)
B - Požiare horľavých kvapalín (napríklad: benzín, nafta, oleje, farby, alkohol a pod.).
F - Požiare jedlých olejov a tukov
E - Elektrické zariadenie pod napätím

Testovaný na hasiacu schopnosť:
3A, 21B, 5F, E - elektrické zariadenia pod prúdom do 1000V.

Hasiaca látka: penový koncentrát AFFF - vodný roztok tenzidov, biologicky odbúrateľná a netoxická.
Objem hasiaceho prostriedku: 750ml
Pohonná látka: dusík / N2.
Tlak (pri plnom obsahu): 1.0 MPa pri 25 ° C
Dostrek: 3-4 m
Doba činnosti pri hasení: 25 s
Teplota pre dlhodobé skladovanie: - 20 ° C až +50 ° C
Hmotnosť: 1000 g
Priemer a výška: 74 x 310 mm
V súlade s normou: BS 6165: 2002
Testy: MPA Dresden GmbH, EQC
Nenahrádza hasiaci prístroj podľa STN EN-3.