online nakup

vyuziti 1V České republice umírá při požárech každým rokem okolo 120 osob a další stovky lidí jsou zraněny.

Požáry v domácnostech jsou často způsobeny nehodami v kuchyních, kouřením, neopatrností, nedbalostí nebo závadami na elektrických zařízeních. K podobným událostem také velmi často dochází na pracovištích v zaměstnání nebo na cestách. Ve většině případů vedou následky ke škodám na majetku, zraněním nebo mají tragické následky.

Sami můžete zvýšit svou bezpečnost například ve vaší domácnosti a snížit potenciální riziko požáru, pokud instalujete hlásiče požáru a na kritická místa umístíte hasicí spreje značky SAFE.

Hasicí spreje SAFE jsou primárně určeny k hašení začínajících požárů v bytech, kuchyních, garážích, automobilech, kancelářích, chatách, kempech nebo při grilování. Mají kompaktní velikost, malou hmotnost a máte je vždy při ruce.

Pohotoví a maximálně účinní pomocníci pro okamžitou likvidaci požáru, kteří pomáhají snižovat riziko škod na majetku, zranění a především ztrát na lidských životech způsobených požárem.

Hasicí spreje SAFE jsou ideálním řešením pro ochranu před jakýmkoli začínajícím požárem:

V DOMÁCNOSTECH

Možná příčina požáru:

Porucha el. rozvodů a spotřebičů, nedbalost při vaření, vznícení olejů a tuků na pánvích nebo ve fritézách, hořící svíčky nebo tabákové výrobky, nedbalost při topení, zazděný trám v komíně atd.

VE VOZE NEBO GARÁŽI

Možná příčina požáru:

Dopravní nehoda, porucha motoru, porucha el. rozvodů a spotřebičů, nedbalost či neopatrnost při nakládání s hořlavými látkami (pohonné hmoty, barvy, laky) atd.

V PRŮBĚHU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Možná příčina požáru:

Nedbalost či neopatrnost při manipulaci s otevřeným ohněm, pyrotechnikou nebo při grilování, porucha elektrických zařízení atd.

NA LODÍCH A KARAVANECH

Možná příčina požáru:

Porucha motoru, porucha el. rozvodů a spotřebičů, nedbalost při vaření, porucha spotřebičů určených k vytápění atd.

V DÍLNÁCH

Možná příčina požáru:

Porucha el. rozvodů a spotřebičů, nedbalost či neopatrnost při broušení, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm.