online nakup

SAFE 500 1000 750Hasicí spreje SAFE jsou primárně určeny k hašení začínajících požárů, přičemž úspěšnost prvopočátečního požárního zásahu předpokládá trvalé umístění hasicího spreje v blízkosti místa s nebezpečím vzniku požáru, aby zásah mohl být uskutečněn co nejrychleji a do několika málo sekund od vzniku požáru. Pro rychlejší zjištění začínajících požárů doporučujeme instalaci hlásičů požáru, které zajistí jeho včasnou detekci.

V motorových vozidlech a přepravních prostředcích doporučujeme umístění hasicího spreje v dosahu řidiče, nejlépe v přihrádce u místa spolujezdce. Nenechávejte ve vozidlech hasicí spreje volně ložené.

Hasicí sprej držte ve svislé poloze. Oheň je vhodné hasit ze vzdálenosti cca 1 m, s hlediska maximálního využití tlaku proudu hasicí látky.
Dle potřeby a situace lze hašení přerušovat uvolněním rozprašovače. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasicí látky).