online nakup

Hasicí sprej SAFE 1000

Obsluha hasicího spreje SAFE 750 a SAFE 1000 spočívá v odjištění spreje stisknutím červené bezpečnostní pojistky, v rychlém přiblížení k ohni, namíření rozprašovače na ohnisko požáru a v uvedení spreje do činnosti stlačením zelené spouště na hlavici hasicího spreje.

Hasicí sprej držte ve svislé poloze. Oheň je vhodné hasit ze vzdálenosti cca 1 m, z hlediska maximálního využití tlaku proudu hasicí látky. Dle potřeby a situace lze hašení přerušovat uvolněním rozprašovače. Sprej zůstává funkční i v případě vícenásobného použití (až do vyčerpání hasicí látky).

list cz     datalist

Technická specifikace

Je určen k hašení požárů třídy A, B, F a E

Hasicí schopnost třída požáru:
A - Požáry pevných hořlavých látek (například: dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plast apod.)
B - Požáry hořlavých kapalin (například: benzín, nafta, oleje, barvy, alkohol apod.).
F - Požáry jedlých olejů a tuků
E - elektrické zařízení pod napětím

Testován na hasicí schopnost:
3A, 21B , 5F, E - elektrická zařízení pod proudem do 1000V.

Hasicí látka pěna AFFF - vodný roztok tenzidů, biologicky odbouratelná a netoxická.
Objem hasiva: 1000ml
Pohonná látka: dusík / N2.
Tlak (při plném obsahu): 1.0 MPa při 25 °C
Dostřik: 3-5 m
Doba činnosti při hašení: 30 s
Teplota pro dlouhodobé skladování: - 20 °C až +50 °C
Hmotnost: 1200 g
Průměr a výška: 80 x 280 mm
V souladu s normou: BS 6165:2002
Testy: EBETAM, EQC
Nenahrazuje hasicí přístroj podle ČSN EN-3.