online nakup

Specifika hašení různých tříd požárů

1000ml safe stintrida aTřída A:

Požáry pevných látek, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím (např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, atd.)

Postup hašení

Zamíříme proud hasiva na střed hořícího předmětu, udržujeme vhodnou vzdálenost a dbáme na to, aby hasicí látka rovnoměrně pokryla hořící předmět.

trida bTřída B:

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu (např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk, atd.)

Postup hašení

Při hašení požárů kapalin je třeba vyvarovat se rozmísení a vytrysknutí kapaliny tlakem aplikovaného hasiva, které může mít za následek zdvojnásobení objemu plamenů.

Je-li to možné, je vhodné hasivo aplikovat nepřímo na ohnisko požáru, ale například směřovat na stěnu nádoby tak, aby napěněná hasební směs stékala na hladinu hořící kapaliny.

trida fTřída F:

Požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky)

Postup hašení

Při hašení jedlých olejů a tuků je třeba se vyvarovat rozstříknutí hořícího oleje do okolního prostoru po nárazu proudu hasiva, to by mohlo vést k rozšíření požáru.

Je-li to možné, je vhodné hasivo aplikovat nepřímo na ohnisko požáru, ale například směřovat na stěnu nádoby tak, aby napěněná hasební směs stékala na hladinu hořícího oleje. Doporučený odstup zasahující osoby by měl být okolo 2 m.

trida eTřída E:

Požáry elektrických zařízení pod napětím.

Postup hašení

Elektrická zařízení pod napětím až do 1000 V je možno hasit ze vzdálenosti minimálně 1 metru (zahrnuje běžné domácí spotřebiče o napětí 230 nebo 400 V).

 

Poznámka: Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje.

V případě nebezpečí nekontrolovaného šíření požáru je nezbytné neprodleně kontaktovat hasičský záchranný sbor ČR na telefonní lince 150 nebo volat na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.